Plan Pastoral del Colegio


En el Colegio la Baronía San Antonio Abad tenemos conciencia de que, como colegio diocesano que somos, formamos parte de la Iglesia y de su misión en el mundo, su razón de ser que no es otra que la de la Evangelización.


"Evangelizar constituye, en efecto, la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar, es decir, para predicar y enseñar, ser canal del don de la gracia, reconciliar a los pecadores con Dios, perpetuar el sacrificio de Cristo en la santa Misa, memorial de su muerte y resurrección gloriosa" (EN 14).
Desde el año 2006 en el que pusimos en marcha el Plan de Evangelización y Pastoral de nuestro centro, nuestro deseo ha sido siempre crecer en esta identidad eclesial y hacer posible la participación de toda la comunidad educativa en todo aquello que supone la vida de la Fe. Por eso hemos ido, poco a poco, introduciendo pequeñas acciones y momentos dentro de la vida escolar que fueran dando cada curso una identidad cada vez más clara a nuestro centro. Y con cada nuevo curso, nuestro Plan continua creciendo y añadiendo nuevas propuestas que ayudan, cada vez más, a los miembros de nuestra comunidad educativa a crecer espiritualmente y vivir nuevas experiencias de Fe con la escucha de la Palabra de Dios, la celebración de los Sacramentos, y la experiencia de vida comunitaria alrededor de nuestro Señor Jesucristo.

Os animamos a conocer mejor nuestro Plan de Evangelización y Pastoral, i a hacernos llegar vuestras sugerencias, ideas y propuestas de colaboración. 


A continuació vos informen de les accions que programem en el centre en relació al nostre Pla d'Evangelització i Pastoral:

1r Trimestre.
 • Presentació del Pla de Pastoral (claustre de professors i pares d’alumnes de 1r d’ESO). 
 • Jornada d’Acollida (primer dia de classe). 
 • 'Bon dia' (ESO): Tots els divendres, i enguany alguns dilluns, abans de començar el dia, escoltem un Bon dia preparat per algun professor o alumnes amb temàtiques molt variades: des d'una oració fins a una reflexió, una salutació, una bona noticia, etc. 
 • Oracions del Claustre de Professors: Fem una oració cada vegada que ens reunim en claustre.  En ella es lligen el salm i l'Evangeli del dia i s'acaba amb l'oració proposada cada curs per la Fundació Sant Vicent Màrtir de Col·legis Diocesans. 
 • Jornada de Convivència d'Inici de Curs (alumnes d'ESO): fem, tots junts, en setembre, un gran dia de convivència en Sant Esperit.
 • Oració (oferida als alumnes d’ESO): Des del començament del menjador al col·legi oferim, el dilluns al migdia, la possibilitat de resar mitjancant una oració adequada al temps litúrgic en que estem.
 • Blog de Pastoral (www.pastoral-baronia.blogspot.com): penjant al llarg del curs informació sobre les propostes i accions desenvolupades des de la Comissió de Pastoral i l'Àrea de Religió Catòlica. 
 • Domund (alumnes de Religió de tot el centre): Durant una setmana des de l'assignatura de Religió, coneguem les experiències i la labor evangelitzadora i social que fan els missioners per tot el món. Reflexionem sobre la necessitat de la gent de qualsevol part del món de descobrir a Jesús, i la voluntat de l'Església d'anunciar-lo i fer-lo present en tots els llocs. També fem una oració especial pels missioners el dilluns a migdia. 
 • Setmana de la Pau d’Assís (reflexió grupal en tots els cursos d’ESO): Treballem l'educació per a la pau des de les tutories i fiquem una oració per la pau davant del Santíssim el dilluns a migdia. Es fa paral·lelament amb els actes organitzats pels franciscans, per això, com a final d'aquesta setmana, es conviden als alumnes i a les seues families a participar de la vigilia d'oració que els germans franciscans fan la nit de l'últim dissabte d'octubre en el Monestir de Sant Esperit a Gilet.
 • ‘Pueblo de Alabanza’ (alumnes d’ESO): Des de l'any 2005, depenent de la disponbilitat horària, organitzem un coro que ajuda, principalment, en l'animació de les celebracions que fem al col·legi. 
 • Tots Sants i Commemoració dels Fidels Difunts (alumnes de Religió d’ESO): Anem al cementeri de Gilet a donar gràcies pels nostres sants i a resar pels difunts. 
 • 'Holywins' (alumnes de Religió d’ESO): Amb motiu de la festivitat de Tots Sants, els alumnes fan una presentació en secundària d'alguns dels sants més coneguts. 
 • Aplecs juvenils (alumnes de Religió de 3r i 4t d’ESO): Quan n'hi ha alumnes disposats, participem en la Trobada Archiprestal de Jovens, i en l'aplec 'Llums a la ciutat' que proposa cada any la Vicaria de Joventut de l'Arquebisbat de València.   
 • Concurs de Postals Nadalenques (tot el centre): Participem en el concurs de postals organitzat per la Fundació Sant Vicent Màrtir de Col·legis Diocesans que, a més a més, ens serveix per a treballar l'expressió artística dels nostres alumnes i donar una ambientació nadalenca al vestíbul del centre amb els treballs fets per ells.   
 • Concurs de textos per a la felicitació de Nadal (alumnes d’ESO): Concurs de textos organitzat pels departaments de llengües, que serveix per a millorar l'expressió escrita i l’ambientació de l’escola de cara al Nadal.
 • Catequesis de Confirmació (alumnes de 4t d'ESO): En el Temps d'Advent comencem la catequesis de Confirmació un dia a la setmana. 
 • Convivència d’Advent (alumnes de Religió de 1r i 2n d’ESO): Preparem als nostres alumnes per a les Festes de Nadal. 
 • Visita ‘Historia de la Iglesia I’ (alumnes de Religió de 2n i 3r d’ESO): Recorregut pel centre de València després de haver treballat en Religió els continguts sobre l’Historia de l’Església, des del segle I al segle V, relacionats amb els monuments visitats: la Catedral (la Jerarquia de l’Església, Capella del Sant Calze i les relíquies de Sant Vicent Màrtir), el Museu de l’Almoina (els orígens romans de la ciutat de València i la progressiva aparició d’edificis lligats al culte cristià), la Cripta Arqueològica de Sant Vicent Màrtir (el testimoniatge de Fe dels primers màrtirs de l’Església). 
 • Campanya d’Advent-Nadal (tot el centre): Reflexions per tutories per a l’acció caritativa que desenvolupem cada any.  
 • Ofrena d’Advent (tot el centre): Celebració de Paraula amb ofertori davant del Xiquet Jesús com a signe de tota l’ajuda arreplegada en la Campanya de Nadal. 
 • Festa de Nadal (tot el centre)
2n Trimestre.
 • Festa de Sant Antoni (tot el centre): ambientació i benedicció d'animals en Infantil; reflexions per tutories i cremà del ninot en secundària amb ambientació musical amb la Banda Escolar organitzada per Pilar, professora de Música del centre. 
 • Aplec d’alumnes de Religió (alumnes d’ESO): Anem de convivència amb alumnes d'altres centres a l'aplec organitzat per la Comissió Diocesana d'Educació Religiosa. 
 • Dimecres de Cendra (alumnes de Religió d'ESO): Celebració de Paraula amb l’imposició de la cendra per a començar la Quaresma. 
 • Oració de Quaresma davant de la Creu (oferida als alumnes d'ESO): A partir del Dimecres de Cendra, un dia a la setmana a migdia, introduïm el res del Rosari amb la meditació dels misteris dolorosos i la Passió del Senyor.
 • Celebració Penitencial de Quaresma (alumnes de Religió de 1r i 2n d’ESO): Dins del context de la Quaresma, fem unes Celebracions Penitencials diferenciades per cursos i amb diferents nivells d'aprofundiment per a que els alumnes pugan rebre l'absolució dels seus pecats.
 • Visita ‘Historia de la Iglesia II’ (alumnes de Religió de 3r d’ESO): Recorregut pel centre de València després d'haver treballat en Religió, per grups, els continguts sobre l’Historia de l’Església, des del segle V al segle XV, relacionats amb els monuments visitats: l'Església del Temple i la Plaça de l'Almoina (la dominació musulmana i la Reconquesta), el primer Estudi General de València (el naixement de les universitats), la Catedral i la Capella del Sant Calze (l'arquitectura romànica i gòtica, l'arribada del Sant Calze a València, Sant Vicent Ferrer i el Cisma d'Occident), el Museu Sant Pius V (l'art en la Edat Mitjana). 
  Marxa Diocesana (alumnes de 2n d’ESO): Anem de convivència amb alumnes d'altres centres catòlics a la marxa organitzada per la Fundació Sant Vicent Màrtir de Col·legis Diocesans. 
 • Marxa solidària en favor de Mans Unides (tot el centre): Amb motiu de la Jornada de Portes Obertes, organitzem una Marxa Solidària on tots els donatius que s'arrepleguen es destinen a Mans Unides.
 • Oració del Divendres de Dolors (alumnes de Religió d'ESO): Ens anem a la capella amb els alumnes que eixe dia tenen classe de Religió per a fer una oració-reflexió que ens ajude a preparar-nos per a Setmana Santa.
3r Trimestre.
 • Oració Pasqual davant el Santíssim (oferida a tots els alumnes d'ESO): A partir del començament del Temps Pasqual, un dia a la setmana a migdia, introduïm la meditació dels misteris gloriosos del Rosari i el rés de la Corona de la Misericòrdia.
 • Cançó Vocacional ('Pueblo de Alabanza'): Sempre que l'organització del curs ens ho permet, componem una o dues cançons noves per al nostre cor, partint de les orientacions donades per l’arquebisbat de València. Ja tenim unes quantes cançons nostres.
 • Oració a la Verge en Gilet (alumnes de Religió d’Educació Infantil): Anem a l’església de Gilet per a fer una oració als peus de la Verge.
 • Oració a la Verge (alumnes de Religió de 1r d’ESO): Anem a l’església de Gilet o de Petrés per a fer una oració als peus de la Verge de l'Estrel·la, o de la Immaculada (o Puríssima).
 • Celebració de Paraula d’Acció de Gràcies (oferida a tots els alumnes d'ESO): la fem al final del curs amb la col·laboració molt especial dels alumnes de 4t d'ESO.
 • Benedicció Final (alumnes d’Infantil): El nostre rector, En Vicent Jesús, passa per les aules d'Infantil per acomiadar-se i beneir als alumnes.

No hay comentarios:

Publicar un comentario